Välkomna!

Vi på Haga Bildning driver i dagsläget två förskolor i Linköping, förskolan Juvelen och förskolan Smaragden.

...barn

Som barn får du en trygg, lustfylld och lärorik vardag full av upplevelser och utmaningar.  I vår verksamhet får du tillsammans med dina vänner möjlighet att leka, lära och utvecklas utifrån dina intressen och din förmåga.

...personal

Som anställd inom Haga Bildning får du inte bara ett roligt, stimulerade och omväxlade arbete. Du får också möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med barn, kollegor och verksamheten. Arbetslagen planerar, genomför, följer upp och utvärderar tillsammans verksamheten i enlighet med förskolans läroplan och vårt systematiska kvalitetsarbete. Du har fria pedagogiska måltider, arbetskläder, friskvårdstid och friskvårdsbidrag.

...vårdnadshavare

Hos oss lär du som vårdnadshavare känna verksamheten genom att delta i ditt barns inskolning. En tillitsfull relation mellan dig och förskolans pedagoger är viktig för ditt barns trivsel,utveckling och lärande. Du ges också möjlighet till delaktighet i verksamheten genom utvecklingssamtal ochföräldramöten.

Att vara...