Hagabildning

Juvelen består av fyra avdelningar; Safiren, Rubinen, Diamanten och Kristallen.


Dessa avdelningar är barnens ”hemvister” där de hänger sina kläder och har sin utgångspunkt.


Varje avdelning delar in sin barngrupp i mindre grupper och arbetar under större delen av dagen i dessa grupper. 


Vi är sammanlagt 20 personer på Förskolan Juvelen, ca 4 pedagoger på varje avdelning som arbetar i barngrupp, en kock och en person på kök/städ. Rektor delar sin tid mellan Juvelen och Smaragden.

Förskolan Juvelen ligger i Ullstämma i södra Linköping.