Hagabildning

Haga Bildning AB är företaget som är huvudman för förskolan Juvelen och förskolan Smaragden i Linköpings kommun.


Haga Bildning AB ingår i Hagaföretagen AB, som är en liten privat ägd koncern med flera verksamheter inom utbildning, ridsport, social omsorg och jordbruk.