Hagabildning

Smaragden är en mindre förskola där ca 22 barn är inskrivna. Det är en åldersblandad avdelning där barnen är mellan 1-6 år gamla.


 Vi är sammanlagt 5 personer på Förskolan Smaragden, 4 pedagoger som arbetar i barngrupp samt ytterligare en person som arbetar i kök/städ/barngrupp. Rektor delar sin tid mellan Juvelen och Smaragden.  

Förskolan Smaragden ligger i T1 i Linköping.