Hagabildning

1.


För att ansöka om plats hos oss anmäler ni er via Linköpings kommuns hemsida och barnomsorg på webben. Vi följer samma köregler som kommunen i övrigt.

2.


När vi har en plats till er får ni ett platserbjudande via barnomsorg på webben. Det är viktigt att svara på platserbjudandet eftersom det endast är ett erbjudande och inte en garanterad plats.

3.


På kommunens hemsida hittar ni även information om vanliga frågor och svar samt riktlinjer, avgifter och regler.