Hagabildning

När barnet blir sjukt

En dag på förskolan innehåller många arbetsmoment för ditt barn och givetvis ska barnet orka delta i alla delar av verksamheten. Viktigast är barnets allmäntillstånd och generellt gäller att barn som är hängiga, trötta eller har feber har rätt att få vara hemma och ta det lugnt tills de orkar delta i verksamheten igen. Att låta sitt sjuka barn vara hemma tills det är helt friskt är också att visa respekt och inte smitta pedagogerna och de andra barnen på förskolan.

 

Vi ställs många gånger inför frågan; Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas i grupp med andra barn? Då är det viktigt att utgå ifrån barnets behov. Det ska inte vara personalens eller vårdnadshavarnas behov som avgör om barnet ska stanna hemma. 


När kan barnet gå tillbaka till förskolan?


Barnen måste orka med vistelse både ute och inne på förskolan. Tänk på att en dag på förskolan är intensivare än hemma.

Har barnet feber, ögoninfektion eller magsjuka ska de stanna hemma. Vid feber ska barnet stanna hemma en feberfri dag utan Alvedon.

Vid magsjuka ska barnet vara hemma två dygn efter sista kräkning/diarré för att inte smittan ska spridas vidare. Barnet ska även äta som vanligt igen för att orka delta i verksamheten.

När barnet äter penicillin ska det vara hemma de tre första dagarna av kuren. Tänk även på att pedagogerna inte ger penicillin till barnen.


Här finns tips och råd när ditt barn blir sjukt.