Hagabildning

På förskolorna använder vi oss av appen Tyra för att samla in barnens tillsynstider, frånvaro- och friskanmälan samt kontaktuppgifter. Tyra används också för att visa er föräldrar vad barnen gör på förskolan. Detta i form av bloggen men även i barnens portfolio som finns i appen. Vi på förskolan skickar aviseringar via Tyra om saker som är på gång på förskolan, till exempel inför lov eller att vi ska på utflykt.


När ert barn börjar på förskolan får ni vårdnadshavare inloggningsuppgifter till Tyra och information om hur ni använder appen.