Hagabildning

Vår verksamhetsidé för förskolorna Juvelen och Smaragden tar sin utgångspunkt i upptäckarlusten för naturvetenskap, teknik och matematik.


Vi vill:

  • stärka barnets möjligheter att utforska sambanden inom dessa områden genom leken fantasin och det lustfyllda lärandet både ute och inomhus.
  • se varje barns utvecklingsmöjligheter utifrån sin egen kapacitet. Vi ska stödja barnens vetgirighet och uppmuntra deras vilja att söka kunskap.
  • ge alla barn samma möjligheter att utveckla intresset för naturverksamhet, teknik och matematik. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. 


Barngrupp

Vi har utifrån ålder, intresse och mognad delat in barngruppen i mindre grupper och på så sätt skapa ett lugn i barngruppen och att vi pedagoger ska kunna se varje barn. I vår utbildning kommer barnen få utevistelse varje dag i närliggande områden och på så sätt öva sin grovmotorik.


Vårt mål

Förskolans övergripande mål är, ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation”, Lpfö 18 Kapitel 2.1. Något som genomsyrar hela vår utbildning.