Hagabildning

Vi arbetar ständigt med det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna säkerställa kvalitén på vår utbildning. 


Våra pedagoger går olika utbildningar och föreläsningar för att fortsätta höja kvalitén i vår verksamhet. Vi satsar på att ge vår personal årlig kompetensutveckling inom varierande områden. Två områden som återkommer löpande är förstahjälpen/HLR och grundläggande brandutbildning.