Hagabildning

Förskolans utbildning styrs av läroplanen (Lpfö18). Läroplanen innehåller förskolan värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna.