Hagabildning

Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling består av tre dimensioner, den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen. Alla delar är lika viktiga. Det finns nio olika teman inom Grön Flagg att välja på att arbeta med. Dessa teman är tänkta som inspiration och kunna bidra till att arbetet utvecklas och fördjupas.

Grön flagg

Juvelen och Smaragden är grön flagg certifierade vilket betyder att vi under hela läsåret arbetet med grön flagg, som är ett lärandeprogram inom hållbar utveckling. Grön Flagg hjälper förskolor att arbeta mer strukturerat och engagerat med processer för hållbar utveckling.


Grön flagg skapar förutsättningar att inleda en meningsfull väg mot en hållbar utveckling där barn får möjlighet att påverka och bidra till förbättrande åtgärder på förskolan och i samhället. Arbetet möjliggör samtidigt en livslång positiv inverkan på både barnen, deras familjer och all personal inom förskolan.

Ekologiska

dimensionen

Den ekologiska dimensionen fokuserar på naturens välmående och resurser samt hur människan tar slut på dessa i alldeles för snabb takt. Den ekonomiska dimensionen handlar om att hitta ett hållbart ekonomiskt system i grunden och den sociala dimensionen handlar i stort sett om att människan ska må bra.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.” Lpfö18