Hagabildning

Inskolningen är en viktig process för så väl barn som föräldrar. Inskolningar idag är väldigt individuella, men syftet är att introducera framför allt barnet, men också vårdnadshavarna, till förskolans utbildning och rutiner. Det går aldrig i förväg att säga hur en inskolning ska gå till, utan är individuell utifrån barnet och verksamheten som barnet skolas in i.

Hur går inskolningen till?

Inskolningen börjar med att du som vårdnadshavare kommer på ett besök innan inskolningen börjar. Då får du träffa ditt barns pedagoger och gå igenom praktisk information och eventuella frågor. Detta första möte är ett sätt för oss att kunna fokusera helt på ert barn när själva inskolningsperioden sedan börjar. Inskolningsperioden går oftast över två veckor, med kortare besök första veckan. Successivt ökar vi dagarnas längd och vi kommer att ha gott om tid att lära känna varandra. Tider för inskolningen meddelas när inskolningen närmar sig.

Under inskolningen

Under inskolningen vägleder pedagogerna ditt barn in i rutinerna på förskolan. Med rutiner menar vi alla de vardagsrutiner som finns under barnets dag på förskolan, bland annat utelek, lek inne, samling, måltider, vila, påklädning, blöjbyte. Du som förälder hjälper barnet att känna sig trygg på förskolan genom att vara positiv och delaktig under inskolningen. Vi pedagoger ser fram emot att träffa er och ert barn. Under inskolningen är det du som förälder som är barnets trygga punkt och vi pedagoger kommer sakta närma oss ditt barn när barnet känner sig trygg i vår miljö.

Efter inskolningen

Ungefär en månad efter inskolningen erbjuder vi ett samtal där vi där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt fångar upp de eventuella frågor och funderingar som dykt upp. Vi utvärderar också hur ni upplevt inskolningsperioden och mottagandet på förskolan.